۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
دو عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند
۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند
دو عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند
دو عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند
ویروس جهش یافته در کشور در گردش است
۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند
ویروس جهش یافته در کشور در گردش است
ویروس جهش یافته در کشور در گردش است
مجموعه وبینار و کارگاه واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ آذر
مجموعه وبینار و کارگاه واحد تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)
وبینار بهداشت روان و کووید-19
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ آذر
وبینار بهداشت روان و کووید-19
پیام معاون تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) به مناسبت هفته پژوهش
پیام معاون تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) به مناسبت هفته پژوهش
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر
پیام معاون تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)  به مناسبت هفته پژوهش
داروی کرونا در کرمانشاه پس از تولید به مرحله اخذ مجوز رسید
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان
داروی کرونا در کرمانشاه پس از تولید به مرحله اخذ مجوز رسید
داروی کرونا در کرمانشاه پس از تولید به مرحله اخذ مجوز رسید
آخرین اخبار بالینی مربوط به COVID-19
خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهشهای بالینی در حوزه بیماری Covid-19
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهشهای بالینی در حوزه بیماری Covid-19
خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهشهای بالینی در حوزه بیماری Covid-19
اولین کار آزمایی بالینی
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۲ مهر
استارت اولین کار آزمایی بالینی توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی ايلام
اولین کار آزمایی بالینی
فراخوان ارسال مقاله همایش کووید -19
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر
فراخوان ارسال مقاله همایش کووید -19
فراخوان ارسال مقاله همایش کووید -19
سومین وبینار بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش(مجازی) دوسالانه ارگونومی ایران
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر
سومین وبینار بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش(مجازی) دوسالانه ارگونومی ایران
سومین وبینار بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش(مجازی) دوسالانه ارگونومی ایران