۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
بررسی تظاهرات بالینی کودکان ونوزادان مبتلا قطعی به کرونا ویروس جنوب استان کرمان از شهریور 1399تا شهریور1400
تعداد دانلود تا کنون: 1
بررسی سطح سرمی ویتامین دی و ارتباط آن با پیامد بیماری در مبتلایان به کوید 19 بستری در بخش داخلی و عفونی بیمارستان امام خمینی جیرفت در سال 1401
تعداد دانلود تا کنون: 1
بررسی تاثیر فتوتراپی بر سطح کالپروتکتین مدفوع در نوزادان ترم بخش نوزادان بیمارستان امام خمینی در سال 1401
تعداد دانلود تا کنون: 1
بررسی ویژگی های بالینی ،آزمایشگاهی، دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران جراحی شده با تشخیص آپاندیسیت در بیمارستان امام خمینی(ره)جیرفت طی سال های 1398تا1400
تعداد دانلود تا کنون: 1
بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به کووید 19 منجر به فوت شهرستان جیرفت
تعداد دانلود تا کنون: 1
مقایسه نتایج درمان تنیس البودر بیماران با تزریق کورتون و گچ گیری و بیماران استفاده کننده ار طب سوزنی
تعداد دانلود تا کنون: 1
مقایسه عوارض دیوایس های پلاک و نیل در شکستگی فمور
تعداد دانلود تا کنون: 1
بررسی وضعیت سلامت روان و وجود اختلال روانپزشکی در متقاضیان عمل جراحی زیبایی بینی در بیمارستان امام خمینی شهرستان جیرفت
تعداد دانلود تا کنون: 1
مقایسه نتایج درمانی شکستگی تیبیا با دو روش نیل و پلاک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام خمینی شهر جیرفت
تعداد دانلود تا کنون: 1
مقایسه نتایج درمانی شکستگی دیستال رادیوس با دو روش پین گذاری بسته و گچ گیری با پلیت در بیماران بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت
تعداد دانلود تا کنون: 1