۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر

ضمن عرض ادب و با آرزوی سلامتی برای مراجعه کنندگان گرامی ،
در این صفحه لینک سایتهای مفید مرتبط با اطلاعات بیماری کرونا قرار داده شده است :

- لینک شماره 1: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

-- لینک شماره 2 : https://www.covid-19-cos.org/

- لینک شماره 3: https://www.worldometers.info/coronavirus/

-- لینک شماره 4 : https://covidactnow.org/state/NE

- لینک شماره 5: https://covidvisualizer.com/

- لینک شماره 6: https://ourworldindata.org/

آیین نامه ها و دستورالعملهای کووید-19

 

آیین نامه ها و دستورالعملهای کووید-19

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کوید -۱۹ در کودکان

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/kodakkk.pdf

دستورالعمل درمانی مواجهه با کووید ۱۹ در بیماران مبتلا به سرطان و بیماران پیوند مغز استخوان

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/ppmm.pdf

دستورالعمل درمانی مواجهه با کووید ۱۹ در بیماران دیابتی

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/bd.pdf

نسخه اول دستورالعمل واحد مراقبت از بیماران کووید ۱۹ بعد از ترخیص بیمارستان

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/n1bb.pdf

توصیه های ملی و بین المللی در خصوص مصرف مکمل ویتامین D در کنترل و پیشگری از بیماری کووید ۱۹

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/tmeli.pdf

نسخه پنجم فلوچارت تشخیص ودرمان کووید۱۹در کودکان

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/n5kodak.pdf

راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به کووید ۱۹

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/mshkok.pdf

تغذیه با شیر مادر و کووید ۱۹ ( پاسخ به سوالات رایج مراقبین بهداشتی )

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/pasokh(1).pdf

راهنمای بالینی تغذیه نوزاد و شیر خوار با شیر مادر در مادران شیرده مورد قطعی و مشکوک به ویروس کووید ۱۹

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/madarsh.pdf

پروتکل احیای پایه قلبی - ریوی کودکان ۲۰۲۰ ( احیاگر دو نفر) در بیماران مشکوک یا تایید شده به کووید ۱۹ برای کارکنان مراقبت های بهداشتی

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/ghrk.pdf

پروتکل احیای پایه قلبی - ریوی کودکان ۲۰۲۰ توسط یک احیاگر در بیماران مشکوک یا تایید شده به کووید ۱۹ برای کارکنان مراقبت های بهداشتی

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/ehya(1).pdf

پروتکل احیای پایه قلبی - ریوی بزرگسالان در بیماران مشکوک یا تایید شده به کووید ۱۹

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/pro(1).pdf

ابلاغ نسخه هشتم فلو چارت تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

https://firoozgar.iums.ac.ir/files/baharestan/files/hasht.pdf

 

 

 

 

 

 

تعداد دانلود تا کنون: 1