۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر

خدمات مشاوره ای

   *کمک در نگارش و ثبت مقالات اساتید، دستیاران و دانشجویان

   * برگزاری کارگاه های پژوهشی جهت توانمند سازی اساتید و دانشجویان در حیطه های پژوهشی

   ارائه مشاوره های آماری، تجزیه و تحلیل و آنالیز داده ها

   * ارائه مشاوره در زمینه چگونگی نگارش  طرح های تحقیقاتی 

   *ارائه مشاوره  در زمینه  نگارش پایان نامه 

   ارائه مشاوره ی انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقالات