۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي

 وبینار کشوری بهداشت روان و کووید- 19

مدرس: سرکارخانم دکتر هدیه عسکرپور

محوریات وبینار:

1.تعریف سلامت روان و ابعاد آن

2.تاثیر پاندمی کرونا بر سلامت روان جامعه

3.راهکارهای ارتقا سلامت روان

4.شناسایی گروههای آسیب پذیر

5.سلامت روان در افراد مبتلا