۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي

وزیر بهداشت گفت: با ۶ پلتفرم مختلف در کشور، واکسن در حال ساخت است و جزیره ای هم کار نمی کنیم و هر ۶ پلتفرم هم به نتیجه می رسند که یکی از بهترین های آنها، تولید واکسن پاستور است.