۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

به گزارش وبدا، فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن تولید مشترک در ۷ استان و ۸ شهرستان کشور با مشارکت ۲۴ هزار نفر از هموطنان مان از امروز آغاز می شود.اولین داوطلبان تزریق این واکسن، دکتر بیگلری رییس انستیتو پاستور ایران و دکتر گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بودند. شرایط شرکت در این کارآزمایی، داشتن سن ۱۸ تا ۸۰ سال، سکونت در شهرهای اصفهان، بابل، بندرعباس، زنجان، ساری، کرمان، همدان و یزد و نیز داشتن سلامت عمومی است.واکسن کرونای نوترکیب "کنژوکه" که توسط انستیتو فینلای کوبا و با مشارکت انستیتو پاستور ایران تولید شده، پس از گذراندن موفق فازهای یک و دو بالینی، وارد فاز سوم می شود تا پس از تایید نهایی در انستیتو پاستور ایران نیز تولید و واکسیناسیون عمومی با آن آغاز شود.گفتنی است این کار ملی همزمان با ششمین روز هفته سلامت با شعار "پژوهش، فناوری، پشیبانی و مانع زدایی ها از تولید" آغاز شد.