۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

به استحضار می رساند به بازگشت نامه 1400/742526 مورخ 1400/07/12 در خصوص راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)  با راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزش درمانی امام خمینی (ره) موافقت شده است.