۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از راه اندازی اولین واحد تحقیقات بالینی جنوب کرمان در بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت با مجوز وزارت خانه خبر داد.

خانم دکتر سیدی اظهار داشت: واحد تحقیقات بالینی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برای اولین بار در منطقه جنوب کرمان در بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت راه اندازی شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: اعضای هیات علمی بالینی و همکاران درمانی می توانند با مراجعه به واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان امام خمینی جیرفت فعالیت های تحقیقاتی خود را در این واحد انجام دهند.

وی مشاوره در زمینه متدولوژی تحقیق، مقاله نویسی، اقدامات آزمایشگاهی، آمار، اپیدمیولوژی و مشاوره در زمینه جستجو در اینترنت را از خدمات مشاوره ای واحد تحقیقات بالینی برشمرد و دریافت طر حهای تحقیقاتی و پيگيري مراحل اداري و نشست های مرتبط با پژوهش را از دیگر خدمات واحد تحقیقات بالینی عنوان کرد.

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت همچنین از اجرای 20 طرح تحقیقاتی در واحد تحقیقات بالینی خبر داد.

خانم دکتر سیدی به بازدید خود از واحد تحقیقات بالینی معاونت تحقیقات و فناوری واقع در بیمارستان امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: در این بازدید مسایل و مشکلات واحد تحقیقات بالینی بررسی و دستورات لازم صادر شد.

وی همچنین به عملکرد واحد تحقیقات بالینی معاونت تحقیقات و فناوری واقع در بیمارستان امام خمینی(ره) اشاره و تصریح کرد: تا کنون در این واحد 6 طرح مصوب، سه مقاله اکسپت و۱۰ مقاله در دست داوری است.