۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر

ثبت نام کارگاه آموزشی کارآزمایی بالینی(GCP)
"از سری کارگاههای مدرسه تابستانه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران"
با همکاری مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی بیمارستان امام حسین (ع) تهران

برای ثبت نام به وب سایت انجمن اپیدمیولوژیست های ایران به ادرس زیر مراجعه کنید.

(http://irea.ir/dform/19/18/)

 
Image_2022.jpg