۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
پیام معاون تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) به مناسبت هفته پژوهش
پیام معاون تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) به مناسبت هفته پژوهش
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر
پیام معاون تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)  به مناسبت هفته پژوهش
داروی کرونا در کرمانشاه پس از تولید به مرحله اخذ مجوز رسید
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان
داروی کرونا در کرمانشاه پس از تولید به مرحله اخذ مجوز رسید
داروی کرونا در کرمانشاه پس از تولید به مرحله اخذ مجوز رسید
آخرین اخبار بالینی مربوط به COVID-19
خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهشهای بالینی در حوزه بیماری Covid-19
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهشهای بالینی در حوزه بیماری Covid-19
خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهشهای بالینی در حوزه بیماری Covid-19
اولین کار آزمایی بالینی
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۲ مهر
استارت اولین کار آزمایی بالینی توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی ايلام
اولین کار آزمایی بالینی
فراخوان ارسال مقاله همایش کووید -19
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر
فراخوان ارسال مقاله همایش کووید -19
فراخوان ارسال مقاله همایش کووید -19
سومین وبینار بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش(مجازی) دوسالانه ارگونومی ایران
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر
سومین وبینار بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش(مجازی) دوسالانه ارگونومی ایران
سومین وبینار بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش(مجازی) دوسالانه ارگونومی ایران
وبینار سرچ پیشرفته
۱۳۹۹ شنبه ۱۹ مهر
برگزاری وبینار سرچ پیشرفته
وبینار سرچ پیشرفته
جلسه اولویت بندیهای معاونت پژوهشی بالینی بیمارستان
۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر
برگزاری جلسه الویت بندیهای پژوهشی بیمارستان
جلسه اولویت بندیهای معاونت پژوهشی بالینی بیمارستان