۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر

خدمات مشاوره ای واحد توسعه تحقیقات بالینی

*مشاوره مقاله نویسی

*ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

*آموزش کار با سامانه پژوهان(سامانه مدیریت طرح های تحقیقاتی دانشگاه)

*آموزش جستجوی منابع

*آموزش نرم افزارها (CMA-SPSS-EndNote) و …..

*برگزاری کارگاه های پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی

*مشاوره در خصوص ایجاد بانک های اطلاعاتی

*مشاوره اپیدمیولوژی و متدولوژی

*مشاوره  در خصوص تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی

*مشاوره  آمار و آنالیز داده ها

*مشاوره پروپوزال نویسی

*مشاوره  رفرنس نویسی